U streeft naar ridderlijkheid in denken en handelen. U wilt het cultureel patrimonium van uw land en volk bewaren en doorgeven aan de volgende generaties. Daarbij houdt U van vriendschappelijke internationale contacten.

De Internationale Broederschap “het Gulden Vlies” is een pluralistische vereniging, in de geest en structuur van de illustere middeleeuwse ridderorde
Zij telt een honderdtal leden-ridders in diverse landen van de wereld.

De doelstellingen van de Internationale Broederschap “het Gulden Vlies” zijn:

De vereniging heeft tot doel, met uitsluiting van enig winstoogmerk, over de landgrenzen heen én los van alle politieke, religieuze en filosofische strekkingen:
– De vriendschap tussen de verschillende volkeren te stimuleren door de tradities en streekgebonden overleveringen en gebruiken te onderhouden en bekend te maken.
– Het ideeëngoed van het ridderlijk denken en handelen uit het voormalig Bourgondisch rijk te bevorderen en door te geven.
– Het aanmoedigen van steun tot humanitaire werken.